Välkommen till Archelon


Archelon AB är ett publikt aktiebolag grundat 2013 med cirka 3600 aktieägare. B-aktien är sedan den 10 april 2017 upptagen till handel på NGM Nordic MTF under kortnamnet ALON MTF B. Bolaget var innan dess listat på marknadsplatsen AktieTorget.


Archelon AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653, kallas härmed till extra
bolagsstämma den 31 augusti 2020 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i
Göteborg.

Fullmaktsformulär

Fullständigt förslag till beslut inkl bilagor

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I ARCHELON AB (PUBL) 2020

Memorandum Archelon

Teaser Archelon

Teckning utan företräde Archelon

Särskild anmälan Archelon