Välkommen till Archelon Natural Resources AB

Archelon Natural Resources AB bildades våren 2021 som ett helägt dotterbolag till Archelon AB (publ) (Archelon). Archelon har den 13 april 2021 träffat avtal om ett omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB (Qlosr). Genom en verksamhetsöverlåtelse per den 1 april 2021 överfördes samtliga Archelons tillgångar i form av projekt, aktieportfölj och kassa med mera till Archelon Natural Resources AB.

Läs vidare

Välkommen till Archelon Natural Resources AB

Archelon Natural Resources AB bildades våren 2021 som ett helägt dotterbolag till Archelon AB (publ) (Archelon). Archelon har den 13 april 2021 träffat avtal om ett omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB (Qlosr). Genom en verksamhetsöverlåtelse per den 1 april 2021 överfördes samtliga Archelons tillgångar i form av projekt, aktieportfölj och kassa med mera till Archelon Natural Resources AB.

Läs vidare

Senaste nytt

Dokument

Delårsrapport:

ANR Q2 2021

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I ARCHELON NATURAL RESOURCES AB (PUBL)