Välkommen till Archelon


Archelon AB är ett publikt aktiebolag grundat 2013 med cirka 3600 aktieägare. B-aktien är sedan den 10 april 2017 upptagen till handel på NGM Nordic MTF under kortnamnet ALON MTF B. Bolaget var innan dess listat på marknadsplatsen AktieTorget.


Utnyttjande av teckningsoptioner Archelon TO B interaktiv

VD brev teckningsoptionsinnehavare - Archelon AB (publ)