Välkommen till Archelon Natural Resources AB

Archelon Natural Resources AB bildades våren 2021 som ett helägt dotterbolag till Archelon AB (publ) (Archelon). Archelon har den 13 april 2021 träffat avtal om ett omvänt förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB (Qlosr). Genom en verksamhetsöverlåtelse per den 1 april 2021 överfördes samtliga Archelons tillgångar i form av projekt, aktieportfölj och kassa med mera till Archelon Natural Resources AB.

Läs vidare

Senaste nytt

Dokument

Årsredovisning 2021:

Archelon Natural Resources - Årsredovisning och revisionsberättelse 2021

Delårsrapport:

ANR Q3 2021

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I ARCHELON NATURAL RESOURCES AB (PUBL)