Delårsrapport januari – juni 2008

Nordic Iron Ore AB bildat för samarbete om järnmalm.
Ökad aktivitet i intressebolaget Trollhättan Mineral AB.
Guldprospekteringen i Solvik utvidgas med nya undersökningstillstånd.
Nyemission i dotterbolaget Balkan Resources genomförd utan fullteckning.
Koncernens resultat för perioden -600 Tkr (-2 398 Tkr).

Archelon_Q2-2008.pdf [Adobe Acrobat PDF – 143.29 KB]