Delårsrapport januari – september 2008

  • Lovande prospekteringsresultat i dotterbolaget Balkan Resources koncessioner i Serbien.
  •  Nya kärnborrhål samt häll- och moränprover visar på förlängning av guldmineraliseringen i Solvik. Ytterligare två nya fynd stärker områdets potential.
  • Koncernens resultat för perioden 497 Tkr (-3 437 Tkr).

pdf archelon_q3-2008 20/11/2008,12:53 158.52 Kb