Bokslutskommuniké 2008

  • Positiva resultat i guldprojektet Solvik stärker områdets potential.
  • Dotterbolaget Balkan Resources testar utvinning av alluvialt guld i Serbien.
  • Finansoron sänker värdet på investeringar i råvarubolag.
  • Intressebolaget Trollhättan Mineral planerar för listning.
  • Byte av marknadsplats till AktieTorget den 1 december 2008.
  • Resultatet före skatt uppgick till -3 539 Tkr (-4 812 Tkr), varav
    -4 036 Tkr (-1 375 Tkr) under fjärde kvartalet.

pdf archelon_mineral_bokslutskommunik_2008 110.70 Kb