Välkommen att teckna aktier i Balkan Resources AB (publ) Teckningstid 26 mars – 9 april 2009