Delårsrapport januari – mars 2009

  • Prospekteringsportfölj utvärderas med uppmuntrande resultat.
  • Dotterbolaget Balkan Resources fokuserar på guld i Serbien.
  • Intressebolaget Nordic Iron Ore har stor potential.
  • Förslag om nyemission.
  • Koncernens resultat för perioden -1 477 Tkr (-662 Tkr).

pdf archelon_q1-2009