Archelon AB äger en investeringsportfölj med tonvikt på råvarusektorn. Största innehavet är per januari 2017 aktier i intressebolaget Nickel Mountain Resources AB (publ), som är listat på marknadsplatsen NGM Nordic MTF. Handel i bolagets aktie inleddes den 16 december 2016 under symbolen NICK MTF.

Tillgångarna består i huvudsak av tre bearbetningskoncessioner avseende nickelprojektet Rönnbäcken i Storumans kommun, Västerbottens län. Rönnbäcken har beskrivits som en av de större obearbetade nickelfyndigheterna i Europa och blivit föremål för omfattande utvärderingar vilka bekräftar närvaron av en förhållandevis betydande nickelfyndighet, även med globala mått mätt. Tidigare ägaren Nickel Mountain Group har investerat mer än 100 Mkr i projektet. Se även http://se.nickelmountain.se/