Verksamheten är främst inriktad på prospektering efter bas- och ädelmetaller, bland annat genom dotterbolaget Nickel Mountain AB. Provtagning och analys av ytberg- och morän samt geofysiska mätningar är några av de vanligaste sätten att undersöka förekomsten av intressanta fyndigheter i den svenska berggrunden. I ett senare prospekteringsskede görs i vissa fall även provborrningar.