Antalet aktier uppgår till 76 618 465 st, fördelat på  2 051 090 A-aktier och 74 567 375 B-aktier. 
Archelon agare 2016 12 30 b  

Handel på AktieTorget
Handel i Archelons B-aktie påbörjades den 16 januari 2014.
Aktienamn: Archelon B
Kortnamn:  ALON B
ISIN-kod:  SE0005594801
Handelspost:  1 aktie

Aktier listade på AktieTorget handlas på samma sätt som aktier på NASDAQ OMX (Stockholmsbörsen). Handeln sker via en bank eller fondkommissionär, via bankkontor, mäklare eller via ett Internet-konto. Kursinformation sprids via dagstidningar, SVT Text-tv, på Internet och genom SIX, Thomson Reuters och Bloomberg. Handeln pågår fram till kl 17:20 och kurserna visas i realtid.

Nyheter i form av Archelons pressmeddelanden, insynshandel och övrig väsentlig marknadsinformation finns tillgänglig på AktieTorgets hemsida.

Se www.aktietorget.se