Delårsrapport för januari – mars 2016 lämnas torsdagen den 12 maj 2016.

Delårsrapport för januari – juni 2016 lämnas torsdagen den 25 augusti 2016.

Delårsrapport för januari – september 2016 lämnas torsdagen den 17 november 2016.

Bokslutskommuniké för 2016 lämnas torsdagen den 16 februari 2017.