Archelon Mineral fyller på kassan med 6 Mkr

Archelon Mineral AB har sålt drygt 200 000 aktier i Nordic Iron Ore AB (”NIO”) genom ett optionsförfarande samt belånat ytterligare NIO-aktier.

”Genom dessa transaktioner har Archelon tillförts drygt 6 miljoner kronor som ger oss möjlighet att investera i andra projekt med mycket god chans till värdetillväxt”, säger vd Tore Hallberg.

 

Archelon Mineral AB

Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg

Tel 031-131190, 0706 237390

E-post: tore.hallberg@archelon.se