• Guldprojektet Solvik går vidare efter omfattande fältarbeten.

• Utdelning av aktier i intressebolaget Gotland Oil AB.

• Nordic Iron Ores totala mineraltillgångar mer än fördubblas till 62,2 Mton indikerade och 107,7 Mton antagna.

• Kassaförstärkning genom aktieförsäljning.

• Resultatet för perioden uppgick till -3 639 Tkr (-4 597 Tkr).

pdfArchelon-Bokslutskommunike_2012.pdf

 

Archelon Mineral AB
För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg
Tel 031-131190, 0706 237390

E-post: tore.hallberg@archelon.se