Gotland Oil genomför nyemission

Gotland Oil AB planerar att under 2013 borra fyra till fem hål efter olja på Gotland. Bolaget har undersökningstillstånd på mer än 54 000 hektar över mellersta och sydöstra Gotland. För att finansiera borrningen genomför Gotland Oil en emission som löper från den 28 februari till den 15 mars 2013. Aktier säljs i teckningsposter om lägst 8 000 st och därefter i jämna 2000-tal med kurs om 0,60 kr per aktie.

Archelon Mineral AB äger drygt 14 procent av Gotland Oil AB. Archelon gjorde under hösten 2012 en utdelning av aktier i Gotland Oil och bolaget har därigenom tillförts nära 4 000 aktieägare.

Ställda teckningsförbindelser och garantier uppgår till 6,5 miljoner kronor varav Archelon skall teckna 1,5 miljoner kronor. Emissionen förväntas tillföra bolaget ca 10,7 miljoner kronor. Gotland Oil har tecknat avtal med AktieTorget där handel i aktien skall upptas efter genomförd emission.

På Gotland har tidigare producerats olja såväl i statlig som privat regi. Totalt har producerats ca 700 000 fat vilket till dagens oljepris och dollarkurs motsvarar ett värde på mellan 400 och 500 miljoner kronor.

Inledningsvis skall Gotland Oil borra vid gamla produktionsplatser där verksamheten upphörde när oljepriset föll ned mot 10 dollar fatet. Stora delar av Gotland är helt outforskade vad gäller oljepotential och bolaget bedömer att det finns goda förutsättningar att påträffa väsentligt större oljevolymer än vad som historiskt producerats.

Informationsmemorandum, teaser och anmälningssedel kommer att finnas för nedladdning på dessa webbplatser:

www.archelon.se
www.gotlandoil.se
www.thenberg.se
www.aktietorget.se

Archelon Mineral AB

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg
Tel 031-131190, 0706 237390

E-post: tore.hallberg@archelon.se