2013-04.09 Kallelse till årsstämma I Archelon Mineral AB (publ)

Aktieägarna i Archelon Mineral AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 8 maj 2013 kl. 10:00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.

pdfKallelse_arsstamma_Archelon.pdf