• Archelons projektbolag Gotland Oil listat på AktieTorget den 18 april.

• Nyemission i Gotland Oil tillförde bolaget ca 7,5 Mkr före emissionskostnader.

• Nordic Iron Ore rapporterar en dryg fördubbling av de totala mineraltillgångarna till 170 miljoner ton.

• Resultatet för första kvartalet 2013 uppgick till -1 327 Tkr (-1 289 Tkr).

 

pdfArchelon_Q1-2013.pdf