Halvårsrapport januari – juni 2013

• Projektbolaget Gotland Oil AB listat på AktieTorget efter slutförd emission.

• Gotland Oil AB byter namn till Gripen Oil & Gas AB och får nya storägare efter beslut om samgående.

• Allt klart för provborrning efter olja på Gotland – borrstart under tredje kvartalet 2013.

• Resultatet för första halvåret 2013 uppgick till -2 706 Tkr (-2 645 Tkr).

pdfArchelon_Q2-2013.pdf