Styrelsen i Archelon Mineral AB har den 30 september 2013 beslutat erbjuda Archelons aktieägare möjligheten att köpa in sig i bolagets aktier i Nordic Iron Ore AB.

Beslutet innebär att aktieägare kommer att tilldelas en inköpsrätt per varje innehav av en aktie i Archelon. 115 st inköpsrätter ger möjlighet att förvärva en Nordic Iron Ore-aktie till kursen 8:50 kr. Totalt kommer 639 712 aktier i Nordic Iron Ore att erbjudas till försäljning. Ej utnyttjade inköpsrätter kommer i första hand att erbjudas de aktieägare i Archelon som önskar förvärva fler och därefter enligt allmän intresseanmälan. Vid fullt utnyttjande kommer Archelon att tillföras ca 5,5 miljoner kr.

Styrelsen i Archelon anser att det finns en uppsida i Nordic Iron Ore och att nuvarande aktieägare mer direkt skall erbjudas möjlighet att ta del av denna potentiella värdetillväxt om de så önskar.


Villkoren i korthet

Sista dag för handel i Archelons aktie med rätt till tilldelning av inköpsrätter i inköpserbjudandet är den 7 oktober 2013. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till inköpsrätter är den 8 oktober 2013.

För varje befintlig aktie (1), oavsett serie, erhålls en (1) inköpsrätt. Etthundrafemton (115) inköpsrätter berättigar till köp av en (1) aktie i Nordic Iron Ore AB. För varje köpt aktie ska erläggas 8,50 kr kontant (1:115 á 8,50 kr).

Avstämningsdag är den 10 oktober 2013.

Inköpserbjudandet pågår från och med den 14 oktober 2013 till och med klockan 15:00 den 28 oktober 2013.

Archelon Mineral AB

Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg. Tel 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se