Archelon offentliggör Inköpserbjudande i Nordic Iron Ore

Archelon offentliggör idag Inköpserbjudandet i Nordic Iron Ore samt anmälningssedlar. Dessa finns att tillgå på AktieTorgets, Archelons och Eminovas hemsidor.


Styrelsen i Archelon Mineral AB har den 30 september 2013 beslutat erbjuda Archelons aktieägare möjligheten att köpa in sig i bolagets aktier i Nordic Iron Ore AB till kursen 8,50 kr.


Archelons aktieägare tilldelas en inköpsrätt per varje innehav av en aktie i Archelon. 115 st inköpsrätter ger möjlighet att förvärva en Nordic Iron Ore-aktie till kursen 8,50 kr. Totalt kommer 639 712 aktier i Nordic Iron Ore att erbjudas till försäljning. Ej utnyttjade inköpsrätter kommer i första hand att erbjudas de aktieägare i Archelon som önskar förvärva fler och därefter enligt allmän intresseanmälan.


Styrelsen i Archelon anser att det finns en uppsida i Nordic Iron Ore och att nuvarande aktieägare mer direkt skall erbjudas möjlighet att ta del av denna potentiella värdetillväxt om de så önskar.


Det finns även möjlighet att anmäla intresse för att köpa aktier utan inköpsrätter.


Villkoren i korthet

För varje befintlig aktie (1), oavsett serie, erhålls en (1) inköpsrätt. Etthundrafemton (115) inköpsrätter berättigar till köp av en (1) aktie i Nordic Iron Ore AB. För varje köpt aktie ska erläggas 8,50 kronor kontant. Inköpserbjudandet pågår från och med måndag den 14 oktober till och med klockan 15.00 måndag den 28 oktober 2013.

Inköpsformulär och det fullständiga inköpserbjudandet finns att ladda ner på hemsidorna www.aktietorget.se, www.archelon.se och www.eminova.se

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg. Tel 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se