Första dag att köpa in sig i Nordic Iron Ore

Anmälningstiden för köp av aktier i Nordic Iron Ore AB börjar idag, måndag den 14 oktober 2013. Erbjudandet avser Archelons innehav i järnmalmsbolaget och gäller till och med måndag den 28 oktober 2013.

Archelon kommer att avyttra som mest 639 712 aktier i Nordic Iron Ore till ett pris om 8,50 kr per aktie.

Anmälningssedel och det fullständiga Inköpserbjudandet finns att ladda ner på hemsidorna www.aktietorget.se, www.archelon.se och www.eminova.se.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Tel 031-131190, 0706 237390

E-post: tore.hallberg@archelon.se