Utfall av Inköpserbjudande i Nordic Iron Ore
Archelon Mineral AB har via ett Inköpserbjudande riktat till Archelons aktieägare samt allmänheten sålt aktier i järnmalmsbolaget Nordic Iron Ore AB. Erbjudandet löpte från den 14 oktober till den 28 oktober 2013.

Det preliminära utfallet visar att av de totalt 639 712 aktier som Erbjudandet omfattade har ca 34 procent, motsvarande ca 220 000 aktier, sålts under perioden. Försäjningspriset var 8,50 kr per aktie. Erbjudandet inbringade brutto ca 1,9 Mkr.

Inbetalningsavi har skickats till de som tilldelats aktier utan företräde.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Tel 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se