• Inköpserbjudande gällande Archelons aktieinnehav i järnmalmsbolaget Nordic Iron Ore inbringade ca 1,9 Mkr.

  • Garanterad nyemission om 15 Mkr i portföljbolaget Gripen Oil & Gas.

  • Första oljeborrningen på Gotland sedan 90-talet genomförd av Gripen Oil & Gas.

  • Periodens resultat uppgick till -1 487 Tkr (-3 629 Tkr).

 

pdfArchelon_Q3_2013.pdf

 

För ytterligare information kontakta Tore Hallberg, VD Archelon Mineral AB.
Telefon: 031-131190, 070-6237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se