Aktieägarna i Archelon Mineral AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 december 2013 kl. 10.00 på bolagets kontor på Södra Allégatan 13 i Göteborg.

 

pdf2013-11-22_Kallelse_extrastamma_Archelon.pdf

pdfFullmaktsformular.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tore Hallberg, verkställande direktör Tel: +46 (0) 31-131190
Email:
tore.hallberg@archelon.se