Archelon AB listas på AktieTorget torsdagen den 16 januari 2014.


Archelon AB, ett tidigare dotterbolag till Archelon Mineral AB, har under fjärde kvartalet 2013 övertagit verksamheten och alla dåvarande tillgångar från Archelon Mineral AB.


Vid extra stämma i Archelon Mineral AB den 20 december 2013 fattades beslut att dela ut Archelon AB till dess aktieägare.


Vid samma stämma fattades beslut att Archelon Mineral AB byter verksamhet och bolagsnamn till Interfox Resources AB.


Innebörden av detta är att aktieägarna i Archelon Mineral AB/Interfox Resources AB per avstämningsdag den 30 december 2013 behåller sina ursprungliga aktier, samtidigt som de genom utdelningsbeslutet får ett identiskt lika stort innehav av aktier i Archelon AB.


Archelon AB utvecklar och exploaterar georesurser. Bolaget har en investeringsportfölj med tonvikt på råvarusektorn. Tillgångarna består främst av aktier i portföljbolagen. Aktuella portföljbolag utgörs i huvudsak av Gripen Oil & Gas AB (vars aktie handlas på AktieTorget) och Nordic Iron Ore AB.


Förutom investeringar i råvarubolag bedriver bolaget prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer. Målområden är västra Värmland, Dalsland och Bergslagen. Flera av bolagets projekt har potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.


I bolaget finns 2 051 090 A-aktier och 71 016 548 B-aktier. Bolagets B-aktier har ISIN- kod SE0005594801 och kommer att handlas under kortnamnet ALON B. A-aktierna blir ej föremål för handel.


För mer information:
Tore Hallberg, vd i Archelon AB
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post:
tore.hallberg@archelon.se