• Archelon AB delades ut till aktieägarna efter beslut på extra bolagsstämma i december 2013.
  • Archelon AB listat på AktieTorget den 16 januari 2014.
  • Nya portföljbolaget Interfox Resources AB borrar efter olja i Ryssland.
  • Periodens resultat uppgick till 18 Tkr. 

 

 

pdfArchelon AB-Bokslutskommunike_2013.pdf

 

 

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg

Tel 031-131190, 0706 237390

E-post: tore.hallberg@archelon.se