Archelon bildar dotterbolag för prospektering med fokus på Sverige

Archelon AB innehar sedan tidigare flera undersökningstillstånd i Mellansverige avseende bas- och ädelmetaller. Archelon har i mars 2014 ansökt om undersöknings-tillstånd för ytterligare ett område i Bodens kommun i Norrbotten.

Styrelsen i Archelon AB har beslutat att tillsammans med geologen Anders West bilda ett separat dotterbolag dit undersökningstillstånden skall föras. Dotterbolaget kommer att ägas till 90 procent av Archelon AB och 10 procent av Anders West. Anders West, bördig från Värmland, har under de senaste mer än 20 åren framgångsrikt arbetat med prospektering i Filippinerna. Han har ett väl etablerat brett internationellt nätverk. Anders West kommer att utses till dotterbolagets VD.

Archelon AB planerar att under 2014 dela ut cirka hälften av innehavet i det nya prospekteringsbolaget till Archelons aktieägare.

Som ett led i finansieringen av prospekteringsbolagets inledande faser har Archelon AB avyttrat kvarvarande aktier i Nordic Iron Ore AB.

Archelon AB (publ)
Styrelsen

För mer information:
Tore Hallberg, VD Archelon AB
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se