Pressmeddelande 2014-04-24 Kallelse till årsstämma I Archelon Mineral AB (publ)

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653, kallas härmed till årsstämma den 22 maj 2014 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.

 

pdfKallelse_Archelon_2014.pdf