Stämmokommuniké – 2014-05-22

Kommuniké från årsstämma i Archelon AB

Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 22 maj 2014 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


pdfStammokommunike_Archelon_AB_2014-05-22.pdf