Halvårsrapport januari – juni 2014

 

  • Nybildade dotterbolaget Orezone AB (tidigare Resolution Energy RE AB) övertar och utvidgar prospekteringsverksamheten.
  • Undersökningstillstånd beviljat över ett potentiellt nickel-koboltprojekt i Bodens kommun.
  • Ny styrelseledamot invald vid årsstämman i maj 2014.
  • Periodens resultat för koncernen uppgick till -1 097 Tkr.

 

pdfArchelon_Q2_2014.pdf