Sista dag för handel i Archelon AB inklusive rätt till utdelning av aktier i dotterbolaget Orezone AB är fredag den 14 november

Vid en extra bolagsstämma den 10 november 2014 i Archelon AB (publ) beslutades om vinstutdelning till aktieägarna. Utdelningen består av 10 438 234 aktier i dotterbolaget Orezone AB (publ) och motsvarar 46,4 procent av Archelons innehav i bolaget.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla en (1) aktie i Orezone per var sjunde (7) Archelon-aktie (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning skall ske nedåt. Avstämningsdag för utdelningen är den 18 november 2014. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 14 november 2014.

Archelon AB:s bokförda värde per Orezone-aktie är ca 2,3 öre. Kortfattad presentation av Orezone AB: Se bifogad pdf-fil.

Archelon AB (publ) Styrelsen
För mer information:
Tore Hallberg, vd Archelon AB
Telefon: 031-131190, 0706 237390 E-post: tore.hallberg@archelon.se

 

pdfPresentation_Orezone.pdf