Delårsrapport januari – september 2014

• Beslut om vinstutdelning av aktier i dotterbolag.
• Presentation av dotterbolaget Orezone AB.
• Listning av Orezone AB planeras ske under första kvartalet 2015.
• Periodens resultat för koncernen uppgick till -2 052 Tkr.

 

 pdfArchelon Q3-2014.pdf

 

Archelon AB (publ) Styrelsen
För mer information:
Tore Hallberg, vd Archelon AB
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se