• Intressebolaget Orezone genomför nyemission våren 2015. Handelsstart på AktieTorget planeras påbörjas efter avslutad emission.
  • Det kanadensiska gruvbolaget Agnico Eagle Mines går vidare med nya prospekteringsinsatser i delägda guldprojektet Solvik.
  • Orezone beviljat undersökningstillstånd för vanadin och molybden i Vilhelmina kommun.
  • Koncernredovisning upphörde under fjärde kvartalet efter genomförd utdelning av aktier i Orezone med ägarandel under 50 procent.
  • Periodens resultat uppgick till -2 739 Tkr.  

 

 

pdfArchelon_AB_-_Bokslutskommunike_2014.pdf

 

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg

Tel 031-131190, 0706 237390

E-post: tore.hallberg@archelon.se