2015-04-22 Kallelse till årsstämma i Archelon AB (publ)

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653 kallas härmed till årsstämma den 21 maj 2015 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg. 

 

pdf2015-04-22 Kallelse till Årsstamma Archelon.pdf