Halvårsrapport januari – juni 2015

  • Handel i intressebolaget Orezone inleddes den 22 juni 2015.
  • Nya objekt utvärderas för att öka bolagets tillgångsmassa.
  • Fortlöpande arbeten med syfte att bolagisera nytt projekt för utdelning.
  • Periodens resultat uppgick till -992 Tkr. 

 

pdfArchelon_Q2-2015.pdf