Delårsrapport januari – september 2015

  • Intressebolaget Orezone erhåller ytterligare undersökningstillstånd i Västerbottens fjällrand.
  • Utvärdering av nya projekt för utdelning, bolagisering och notering fortskrider.
  • Periodens resultat uppgick till -1 238 Tkr.

 

 

pdfArchelon_Q3-2015.pdf