Archelon AB har beslutat sälja sitt tioprocentiga passiva ägande i det filippinska bolaget Merrit Resources Inc. till en lokal intressent och erhåller 250 000 filippinska pesos (PHP), motsvarande cirka 44 000 kronor, i betalning. Ägandet i Merrit Resources övergick vederlagsfritt till Archelon AB från Archelon Mineral AB då sistnämnda bolag ändrade verksamhet och bytte namn till Interfox Resources AB.

Merrit Resources är ett mindre filippinskt prospekterings och mineralprocesserings- bolag med inriktning på utvinning av alluvialt guld. Archelon har under den tid man ägt detta innehav ej varit engagerat i Merrit Resources verksamhet.

För ytterligare information kontakta Tore Hallberg, vd Archelon AB Telefon: 031-131190, 0706 237390 E-post: tore.hallberg@archelon.se