Kallelse till årsstämma i Archelon AB (publ)

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653 kallas härmed till årsstämma den 19 maj 2016 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.

 

pdfKallelse_Archelon_arsstamma_2016.pdf