ARCHELON AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2016

  • Försäljning av aktier ger intäkter för fortsatt satsning på nickelprojektet Rönnbäcken.
  • Antydan till stigande metallpriser höjer förväntningarna på positiv värdeutveckling i dotterbolaget Nickel Mountain Resources.
  • Periodens resultat för koncernen uppgick till 2 095 Tkr.

 

 

pdfArchelon_Q1-2016.pdf