• Fortsatta satsningar på dotterbolaget Nickel Mountain Resources.
  • Nytt projekt påbörjat med inriktning på avancerad databearbetning av geokemisk information.
  • Årsstämma ägde rum den 19 maj 2016. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015. Omval av sittande styrelse.
  • Periodens resultat för koncernen uppgick till 666 Tkr.

 

pdfArchelon_Q2-2016.pdf