Archelon byter listningsplats från AktieTorget till NGM Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Archelon AB:s ansökan om listning av bolagets B-aktier på NGM Nordic MTF. Sista handelsdag på AktieTorget är fredag den 7 april 2017. Första handelsdag på NGM Nordic MTF är måndag den 10 april 2017 under beteckningen ”ALON MTF B” och ISIN-kod SE0005594801.

 

”En anledning till listbytet är bland annat att de bolag som ingår i Archelons sfär av intressebolag och andra företag där Archelon har fördjupade samarbeten är listade på NGM Nordic MTF. Listbytet ger vissa administrativa och ekonomiska fördelar”, säger Archelons vd Tore Hallberg.

 

Styrelsen i Archelon önskar tacka AktieTorget för mångårig god service och ett gott samarbete.

 

För ytterligare information kontaktavd Tore Hallberg.

Telefon: 031-131190, 0706 237390

E-post: tore.hallberg@archelon.se

 

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2017.