Pressmeddelande 2017-05-02

Kallelse till årsstämma i Archelon AB (publ)
Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653 kallas härmed till årsstämma den 1 juni 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.

Kallelse till årsstämma i Archelon AB (publ) – 2017