Översikt perioden januari till mars 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 129 Tkr (308 Tkr).
  • Rörelseresultatet uppgick till -793 Tkr (-738 Tkr).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 2 816 Tkr (2 629 Tkr).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,04 kr (0,03 kr).

Archelon Q1-2017