Översikt perioden april – juni 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 77 Tkr (167 Tkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -946 Tkr (-936 Tkr)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -761 Tkr (-939 Tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr)

Archelon_Q2_2017