Översikt perioden juli till september 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (43 Tkr).
  • Rörelseresultatet uppgick till -874 Tkr (-1 280 Tkr).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -850 Tkr (-1 379 Tkr).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,02 kr).

Översikt perioden januari till september 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 211 Tkr (518 Tkr).
  • Rörelseresultatet uppgick till -2 613 Tkr (-2 954 Tkr).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1 205 Tkr (311 Tkr).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,02 kr (0,00 kr).