Översikt perioden oktober till december
-Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (52 Tkr).
-Rörelseresultatet uppgick till -2 309 Tkr (-989 Tkr).
-Resultatet efter skatt uppgick till -2 306 Tkr (-866 Tkr).
-Resultat per aktie uppgick till -0,03 kr (-0,01 kr).

Översikt perioden januari till december
-Nettoomsättningen uppgick till 216 Tkr (570 Tkr).
-Rörelseresultatet uppgick till -4 922 Tkr (-3 943 Tkr).
-Resultatet efter skatt uppgick till -1 101 Tkr (555 Tkr).
-Resultatet per aktie uppgick till -0,01 kr (0,01 kr).

(Belopp inom parentes avser motsvarande period 2016.)

pdfBokslutskommunike_2017.pdf

 

För ytterligare information kontakta vd Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se