Nytt antal aktier efter registrerad företrädesemission

Registrering hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Archelon
Archelon AB meddelar härmed att det totala antalet aktier ökat med 27 995 066 till 104 613 531 i bolaget efter registrering hos Bolagsverket den 3 april 2018 av den per 1 mars 2018 avslutade företrädesemissionen. Antalet A-aktier ökade med 922 989 till 2 974 079 och antalet B-aktier ökade med 27 072 077 till 101 639 452.

Efter registreringen omvandlas Betalda Tecknade Aktier (BTA B 180213) till vanliga aktier vilket beräknas ske den 11 april 2018. Sista dag för handel i BTA blir den 9 april 2018.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2018.