Styrelsen i Archelon föreslår utdelning av aktier i intressebolaget
Goldore Sweden AB (publ)

Styrelsen i Archelon AB (publ) kommer att kalla till extra bolagsstämma den 28 augusti
2018 för aktieägarnas beslut om utdelning av aktier i intressebolaget Goldore Sweden
AB (publ). Förutsatt sådant beslut föreslås avstämningsdag för utdelning vara den 6
september 2018.
Goldore är ett prospekteringsbolag som fokuserar på guldprospektering i kända
gruvområden,främst i Skellefte-fältet, där bolaget har en rad intressanta uppslag med
potential att skapa ordentliga värden.
Alla närmare detaljer redovisas i kallelse vilken kommer att publiceras i slutet av juli
månad 2018.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se