Skatteverkets beslut om utdelningsvärde Goldore Sweden AB Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för mottagaren av utdelningen som Archelon AB (publ) genomfört av aktier i Goldore Sweden AB (publ). Det fastställda värdet är 0,07 kr per utdelad aktie.

Archelon AB (publ) (”Archelon”) har till Skatteverket ställt frågan om det skattepliktiga värdet på de utdelade B-aktierna i Goldore Sweden AB (publ) (”Goldore”) som beslutades på extra bolagsstämma den 28 augusti 2018. Skatteverket har meddelat att det skattepliktiga värdet av denna utdelning skall uppgå till 0,07 kr per aktie. Detta värde är baserat på det hos Archelon bokade värdet på de utdelade B-aktierna i Goldore.

Värdet på de utdelade B-aktierna om 0,07 kr per aktie gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se