Archelons intressebolag Goldore Sweden AB genomför nyemission

Goldore Sweden AB (publ) (”Goldore”) genomför en publik nyemission med teckningstid från den 22 november 2018 till den 7 december 2018.

Goldore är ett ungt prospekteringsbolag med lovande undersökningstillstånd i Sverige. Bolaget fokuserar främst på guld och har undersökningstillstånd omfattande ädelmetaller, diamant och legeringsmetaller.

Archelon är en av Goldores tre ursprungliga grundare. Archelon äger efter höstens utdelning av Goldore-aktier ca 27 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Nyemissionen är öppen för allmänheten, vid överteckning kommer Goldores ca 3 000 aktieägare erbjudas förtur vid tilldelning. Totalt emitteras 3 000 000 B-aktier till kursen 0,90 kr per aktie. Det totala antalet aktier i Goldore uppgår före emissionen till 10 450 000 st varav 1 000 000 A-aktier och 9 450 000 B-aktier vilket ger ett bolagsvärde på 9 405 000 kr.

För mer information om Goldore och emissionen hänvisas till bolagets hemsida www.goldore.se eller kontakta Goldores vd Anders West på 0720 128698.

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se