Delårsrapport januari – september 2018

Översikt perioden januari till september 2018
– Nettoomsättningen uppgick till 223 Tkr (211 Tkr).
– Rörelseresultatet uppgick till -1 656 Tkr (-2 613 Tkr).
– Resultatet efter skatt uppgick till 450 Tkr (1 205 Tkr).
– Resultat per aktie uppgick till 0,004 kr (0,02 kr).

pdfArchelon_Q3-2018.pdf