Översikt perioden oktober till december
-Nettoomsättningen uppgick till 7 Tkr (5 Tkr).
-Rörelseresultatet uppgick till -840 Tkr (-2 309 Tkr).
-Resultatet efter skatt uppgick till 322 Tkr (-2 306 Tkr).
-Resultat per aktie uppgick till 0,00 kr (-0,03 kr).

Översikt perioden januari till december
-Nettoomsättningen uppgick till 230 Tkr (216 Tkr).
-Rörelseresultatet uppgick till -2 512 Tkr (-5 415 Tkr).
-Resultatet efter skatt uppgick till 756 Tkr (-1 594 Tkr).
-Resultatet per aktie uppgick till 0,01 kr (-0,01 kr).

pdfBokslutskommunike_2018.pdf